Příspěvek 2. 10. 2012 16:13

Cajovna setkani v Koline – 5. 10. 2012

Dne 5. rijna 2012 se kona Den Puerhu v Cajovne setkani v Koline (http://cajovnasetkanikolin.cz/degustace.php).